Program Rządowy „Aktywna Tablica”

Harmonogram na 2018 rok

W bieżącym roku szkoły mogą wnioskować o udział w Programie do 15 kwietnia bieżącego roku, a organy prowadzące do wojewodów – do 30 kwietnia bieżącego roku Kwalifikacja wniosków nastąpi do 15 maja bieżącego roku Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 czerwca bieżącego roku.

Dzięki współpracy z naszymi partnerami biznesowymi został dla Państwa przygotowany dokument przykładowego wniosku o zapytanie ofertowe o cenę oraz poradnik, jak powinno się go wypełnić. Mamy nadzieję, że pomoże on Państwu skrócić czas przygotowania dokumentów.

Wzory wniosków oraz dokumenty dla szkół, które zostały opublikowane na stronie MEN na 2018 rok

Sprawdź warunki udziału w programie „Aktywna Tablica”

Sprawdź, czy Twoja szkoła spełnia warunki udziału w Programie „Aktywna tablica” określone w § 2 ust.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 lipca 2017 r.

 1. Czy szkoła posiada dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
 2. Czy szkoła posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych niżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
  • przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
   • preinstalowanym systemem operacyjnym,
   • oprogramowaniem biurowym,
   • oprogramowaniem antywirusowym,
   • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
  • router
 3. Czy szkoła posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania odpowiednio tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę lub jeden monitor?
 4. Czy szkoła posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Informacje o projekcie

Czym jest projekt „Aktywna Tablica”?

„Aktywna Tablica” to Rządowy 3-letni projekt realizowany w latach 2017-2019. Będzie on finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego* samorządów. Na projekt przewidziana jest łączna kwota 279 316 000 zł.

*Wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie. Sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane, jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Kto jest uprawniony do tych środków?

Organy prowadzące szkoły:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.
Ile maksymalnie otrzymamy?

Szkoła może otrzymać maksymalnie na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 14 000 zł*

*organ prowadzący szkołę będzie musiał wnieść minimalny wkład własny w kwocie 3 500 zł. Otrzymamy wsparcie finansowe 14 000 zł + wkład własny 3 500 zł = 17 000 zł – to całkowita maksymalna wartość zakupu.

W ramach udzielonego wsparcia sfinansowany będzie zakup pomocy dydaktycznych, instalacja sprzętu oraz szkolenia techniczne dla nauczycieli.

Jaki rodzaj sprzętu będziemy mogli sobie sfinansować?
 • tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
 • tablicę interaktywną bez projektora ultrakrótkoogniskowego;
 • projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy;
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
 • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Dodatkowe Dokumenty do pobrania

Oferta produktowa na projekt Aktywna Tablica

Zalety wykorzystania tablic interaktywnych w procesie nauczania

 • Uczniowie są bardziej zainteresowani lekcją, skupiają uwagę na zagadnieniu, nie muszą sporządzać notatek,
 • Technologia pozwala na intuicyjną, bezpieczną i łatwą obsługę. Wystarczy palec do pracy z tablicą interaktywną lub zwykły wskaźnik/pisak,
 • Mobilny stojak do tablicy daje możliwość współdzielenia jej pomiędzy salami lekcyjnymi,
 • Wszyscy uczestnicy zajęć w tym samym czasie mogą na dużym ekranie oberwać, analizy i dokonywać natychmiastowego opisu obiektów i zjawisk mikroskopowych,
 • Nauczyciel ma możliwość prowadzenia na żywo pokazów i eksperymentów na lekcjach biologii, przyrody, chemii, fizyki oraz omawiania wyników w oparciu o widoczne na tablicy wykresy, tabele, zestawienia, do których na bieżąco można wprowadzać dane,
 • Nauczyciel prowadzący zajęcia przy użyciu tablicy interaktywnej może ją zapisać i udostępnić uczniom oraz wykorzystać podczas innych zajęć np. wyrównawczych czy powtórkowych,
 • Nauczyciele lepiej wykorzystują programy multimedialne, filmy, materiały dydaktyczne i internet poprzez możliwość robienia notatek na stopklatkach i zapisywania ich w formie elektronicznej.

Kontakt z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow