Program Rządowy "Aktywna Tablica"
Program Rządowy „Aktywna Tablica”
Program Rządowy Aktywna Tablica

Program Rządowy „Aktywna Tablica

19 lipca 2017 została przyjęta przez Radę Ministrów Uchwała w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Obecnie przechodzimy do kolejnego etapu projektu. Dotyczy on przygotowywania dokumentów ofertowych wysyłanych do oferentów, którzy dysponują odpowiednim sprzętem ujętym w programie.

Dzięki współpracy z naszymi partnerami biznesowymi został dla Państwa przygotowany dokument przykładowego wniosku o zapytanie ofertowe o cenę oraz poradnik, jak powinno się go wypełnić. Mamy nadzieję, że pomoże on Państwu skrócić czas przygotowania dokumentów.

My ze swojej strony deklarujemy, że odpowiemy na przesłany dokument niezwłocznie po przesłaniu go do naszego konsultanta technicznego. Kontakt: tomasz.przybylo@zetorzeszow.pl

Wzór zapytania ofertowego >>

Przewodnik – jak wypełnić dokument zapytania ofertowego >>

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE „AKTYWNA TABLICA”

Sprawdź, czy Twoja szkoła spełnia warunki udziału w Programie „Aktywna tablica” określone w § 2 ust.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 lipca 2017 r.

 1. Czy szkoła posiada dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
 2. Czy szkoła posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych niżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
  • a) przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
   • preinstalowanym systemem operacyjnym,
   • oprogramowaniem biurowym,
   • oprogramowaniem antywirusowym,
   • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
  • b) router
 3. Czy szkoła posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania odpowiednio tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę lub jeden monitor?
 4. Czy szkoła posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Informacje o projekcie

„Aktywna Tablica” to Rządowy 3-letni projekt realizowany w latach 2017-2019. Będzie on finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego* samorządów. Na projekt przewidziana jest łączna kwota 279 428 000 zł.

*Wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie. Sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane, jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie. (Chętnie to wszystko wytłumaczę na spotkaniu).

 

Dokumenty do pobrania

UCHWAŁA NR 108/2017 RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Przykładowy wniosek dyrektora szkoły o udział w programie aktywna tablica

Przykładowe kalkulacje do wniosku (w części III)

Wzór wniosku dyrektora szkoły o udział w programie Aktywna Tablica

Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego

Ulotka informacyjna programu Aktywna Tablica

Kalkulator Aktywna Tablica

Kalkulator Aktywna Tablica (wersja zaawansowana)

Kalkulator Aktywna Tablica (wersja uproszczona)

Instrukcja obsługi kalkulatora Aktywna Tablica

Oferta produktowa na projekt Aktywna Tablica

Oferta produktowa Aktywna Tablica

500

Zalety wykorzystania tablic interaktywnych w procesie nauczania

 • Uczniowie są bardziej zainteresowani lekcją, skupiają uwagę na zagadnieniu, nie muszą sporządzać notatek.
 • Technologia pozwala na intuicyjną, bezpieczną i łatwą obsługę. Wystarczy palec do pracy z tablicą interaktywną lub zwykły wskaźnik/pisak.
 • Mobilny stojak do tablicy daje możliwość współdzielenia jej pomiędzy salami lekcyjnymi.
 • Wszyscy uczestnicy zajęć w tym samym czasie mogą na dużym ekranie oberwać, analizy i dokonywać natychmiastowego opisu obiektów i zjawisk mikroskopowych.
 • Nauczyciel ma możliwość prowadzenia na żywo pokazów i eksperymentów na lekcjach biologii, przyrody, chemii, fizyki oraz omawiania wyników w oparciu o widoczne na tablicy wykresy, tabele, zestawienia, do których na bieżąco można wprowadzać dane.
 • Nauczyciel prowadzący zajęcia przy użyciu tablicy interaktywnej może ją zapisać i udostępnić uczniom oraz wykorzystać podczas innych zajęć np. wyrównawczych czy powtórkowych.
 • Nauczyciele lepiej wykorzystują programy multimedialne, filmy, materiały dydaktyczne i internet poprzez możliwość robienia notatek na stopklatkach i zapisywania ich w formie elektronicznej.

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

Program Rządowy Aktywna Tablica
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.