Wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych
Wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych

Laboratoria

Wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych wymaga właściwego podejścia planistycznego. Narzuca
ono konieczność uwzględnienia różnorodnych czynników, przy jednoczesnym i ciągłym zachowaniu nacisku
na naturę badań, które będą prowadzone w tych pomieszczeniach.

Gotowy projekt laboratorium określać powinien zarówno wielkość pomieszczeń, jak również ich wyposażenie
w meble laboratoryjne, urządzenia służące do analiz i pomiarów, czy też dygestoria, czyli przeszklone szafy zaopatrzone w wydajny wentylator, w których w bezpieczny sposób wykonywane mogą być zarówno doświadczenia chemiczne, jak i badania mikrobiologiczne.

Wymagane jest aby każde laboratorium posiadało system wentylacyjny, w tym również wentylatory
na wszelkiego rodzaju substancje chemiczne szkodliwe dla człowieka. Przy uwzględnieniu zagrożeń towarzyszących określonej działalności badawczej, projekt pomieszczeń laboratoryjnych powinien kłaść nacisk
na bezpieczeństwo osób w nich przebywających.

Meble laboratoryjne nie mogą więc spełniać wyłącznie standardów użytkowych. Muszą one cechować
się także odpornością na różne związki chemiczne. Co więcej, powinny spełniać określone wymagania jakościowe i ochrony środowiska, na co w ostatnim czasie kładzie się wyjątkowy nacisk. Dzięki postępowi technologicznemu pogodzenie tych wszystkich wymagań nie stanowi obecnie problemu.

 

Nasza oferta obejmuje m.in.:

Nasza oferta obejmuje m.in.:

  • wyposażenie laboratoriów
  • meble laboratoryjne
  • dygestoria
  • meble biurowe

Prowadzimy także doradztwo techniczne w doborze odpowiednich rozwiązań wynikających z potrzeb klienta.

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami

Laboratoria

STREFY KLIENTA

Strefa klienta w Rzeszowie
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl

Strefa klienta w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl

Strefa klienta w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl

Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.