Czym jest kasa fiskalna ONLINE?

Jest to urządzenie fiskalne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży detalicznej, które jednocześnie ma za zadanie komunikowanie zdarzeń fiskalnych i niefiskalnych do Centralnego Rejestru Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Co to jest CRK?

Centralny Rejestr Kas jest miejscem z wydzieloną infrastrukturą serwerową – inaczej Repozytorium, która ma za zadanie pobieranie i gromadzenie danych związanych ze zdarzeniami zarejestrowanymi na kasie fiskalnej.

Np.:

  • Raporty
  • Paragony
  • Dokumenty
  • Przeglądy

Dodatkowo Repozytorium jest odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji.
Każdy użytkownik kasy ONLINE jest zobowiązany umożliwić dostęp do sieci internetowej, celem połączenia kasy z CRK. Dane standardowo będą przesyłane co 2 godziny.

SPRAWDŹ CO PRZYGOTOWALIŚMY DLA CIEBIE
https://sprzetioprogramowaniekomputerowe.zetorzeszow.pl/kasy-fiskalne-online/